Želimo Vas upoznati s kućnim redom kako bi Vaš boravak u našoj kući bio ugodan, a za sve dodatne obavijesti obratite se domaćinu.

 • Smještaj je na raspolaganju od 14.00 sati na dan dolaska do 10.00 sati na dan odlaska.
 • Gosti su dužni sami brinuti za svoje stvari i dragocjenosti ostavljene u apartmanima/sobama i vlasnik ne odgovara za eventualni nestanak istih.
 • Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i njezinoj okolici, a u slučaju nezgode sami snose posljedice.
 • Ulazna vrata apartmana/sobe zaključavajte kada ste unutra, a kada izlazite vani obavezno zaključavajte vrata i prozore, zatvorite suncobrane, isključite rasvjetu i sve električne uređaje (TV. klima uređaj. štednjak itd.) i zatvorite vodu.
 • Vlasnik objekta ima pravo u odsutnosti gosta, u posebnim okolnostima, ulaziti u apartman/sobu radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti. O svom ulasku u apartmane/sobe vlasnik je dužan izvijestiti gosta u prvom slijedećem kontaktu.
 • Zabranjeno je uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14 do 16 sati i od 23 do 7 sati.
 • Sadržaje apartmana/sobe mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može odobrili eventualne posjete u određenom vremenu.
 • Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lakozapaljivih materijala.
 • Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude apartmana/sobe, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Dovođenje životinja dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina.
 • Ukoliko dođe do nestanka Ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja, opreme apartmana/sobe, gost je dužan obavijestiti domaćina. Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.
 • Iz apartmana/sobe zabranjeno je Iznošenje uređaja i opreme (ručnici, pokrivači i drugo).
 • U slučaju nepridržavanja kućnog reda, domaćin ima pravo otkazati gostu daljnje pružanje usluga.
 • Vašu osobnu iskaznicu ili putovnicu predajte domaćinu odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.
 • Svoje primjedbe, želje I pohvale možete priopćiti domaćinu, koji Vam stoji na raspolaganju u radnom vremenu od 8 do 20 sati.